Mitä maitohappobakteereista tulee tietää?

Mitä maitohappobakteereista tulee tietää?

Mitä ovat maitohappobakteerit?

Maitohappobakteerit ovat bakteereja, jotka tuottavat hiilihydraateista käymistuotteinaan maitohappoa. Tällaisia bakteereja ovat esimerkiksi Lactobacillus-suvun bakteerit. Maitohappobakteereina pidetään yleisesti myös bifidobakteereja, vaikka ne eivät tuotakaan maitohappoa.

 

Maitohappobakteerien vaikutukset ja käyttö

Kliinisiä tutkimuksia maitohappobakteerien vaikutuksista on tehty useita ja hyviä tuloksia on saatu monelta eri terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueelta.3 Maitohappobakteereja on perinteisesti käytetty vatsavaivojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Maitohappobakteereja käytetään lapsilla myös paljon esimerkiksi koliikin hoitoon, mistä onkin saatu tutkimuksissa hyviä tuloksia.6 Muita käyttöaiheita voi olla muun muassa laktoosi-intoleranssin oireiden vähentäminen sekä suolen limakalvon ja mikrobiston tasapainottaminen.3 Tutkimuksista huolimatta maitohappobakteerivalmisteilla ei kuitenkaan ole hyväksyttyjä terveysväittämiä näihin käyttötarkoituksiin.

 

On hyvä tiedostaa, että kaikilla maitohappobakteereilla ei ole näitä vaikutuksia, vaan maitohappobakteerien terveysvaikutukset, niin positiiviset kuin negatiivisetkin, ovat aina kantakohtaisia, eikä jollain tietyllä maitohappobakteerikannalla todettuja vaikutuksia voida yleistää muihin maitohappobakteereihin.3,7,8 Täytyy siis ymmärtää, että jokainen mikrobi on ainutlaatuinen ja lähisukuisetkin maitohappobakteerit voivat vaikuttaa eri tavalla.  Siksi onkin tärkeää käyttää sellaista maitohappobakteeria, jolla todella on kliinisesti tutkittu vaikutus.

 

Miksi apteekista ei löydy valmistetta, jossa lukisi ”probiootti” tai maitohappobakteeria, jossa kerrottaisiin mihin vaivaan se auttaa?

 

Euroopan elintarvikevirasto (EFSA) valvoo maitohappobakteereihin liittyviä terveysväittämiä ja se on toistaiseksi hyväksynyt ainoastaan yhden väittämän liittyen laktoosin pilkkoutumiseen.9 Tämä johtunee paljolti siitä, että terveysväittämien tulisi päteä tavallisten terveiden kansalaisten kohdalla, kun suurin osa maitohappobakteerien vaikutuksista onkin todettu riskiryhmillä tai jonkin sairauden tai oireen hoidossa.1Tästä johtuen pakkauksissa tai markkinointimateriaaleissa ei voida kertoa kyseisen valmisteen vaikutuksista eikä käyttää probiootti -termiä, jolloin oikean maitohappobakteerin valinta voi olla hyvinkin hankalaa. Maitohappobakteereilla tehtyjä tutkimuksia voi kuitenkin kuka tahansa selata esimerkiksi PubMed-tietokannasta.

 

Mitä maitohappobakteeriostoksilla on hyvä tietää?

 

  • Eri maitohappobakteerikantoja tarvitaan erilaisia määriä, joten eri valmisteiden bakteerimäärien vertailu ei ole kannattavaa. Esim. suositeltu päiväannos reuteri Protecis- maitohappobakteerikantaa sisältää 100 miljoonaa CFU-yksikköä.
     
  • Usean eri maitohappobakteerikannan yhdistäminen samaan valmisteeseen ei tuo lisäarvoa, ellei sitä ole tutkimuksin todettu

  • Maitohappobakteerivalmisteesta tulisi aina käydä ilmi mikrobin suku, laji ja kanta (esim. Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938), elävien bakteerien määrä per annos, tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet sekä valmistajan yhteystiedot

  • Erityisistä oireista kärsiessään on hyvä konsultoida apteekin henkilökuntaa oikean valmisteen valitsemiseksi!

 

Artikkelin on kirjoittanut proviisoriopiskelija Valtteri Uotila.

 

 

Kirjallisuusluettelo

 

1) Rautava, S. (2017). Kuka hyötyy probiooteista? Suomen Lääkärilehti 3/2017, 72. vuosikerta, sivut 134-136. Saatavilla internetissä: https://www.potilaanlaakarilehti.fi/site/assets/files/0/06/75/399/sll32017-134-2.pdf

2) International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics ISAPP (2018). ISAPP position statement on minimum criteria for harmonizing global regulatory approaches for probiotics in foods and supplements. Saatavilla internetissä: https://isappscience.org/minimum-criteria-probiotics/

3) Salminen, S. & Rautava, S. (2021). Probiootit. Lääkärikirja Duodecim. Saatavilla internetissä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01286. Viitattu: 3.12.2021. 

4) Itselääkitys. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Apteekkariliiton asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016, https://www.kaypahoito.fi/hoi50106. Viitattu 9.2.2020.

5) Atooppinen ekseema. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen, Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen, Atopialiiton ja Iholiiton asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016, https://www.kaypahoito.fi/hoi50077. Viitattu 9.2.2020.

6) Dryl, R. & Szajewska H. (2018). Probiotics for management of infantile colic: a systematic review of randomized controlled trials. Arch Med Sci. 2018 Aug;14(5):1137-1143.

7) Kirjavainen, P., Von Wright, A. & Mykkänen, H. (2012). Mikrobiston muokkaus. Kirjassa: Aantaa, R., Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (2012). Ravitsemustiede (4. uud. p.). Helsinki: Duodecim.

8) Williams, N. (2010). Probiotics. American Journal of Health-System Pharmacy 6/2010, 67. vuosikerta, sivut 449–458. Saatavilla internetissä: https://doi.org/10.2146/ajhp090168.

9) Ruokavirasto: Maitohappobakteerit. Viitattu 14.1.2022. Saatavilla internetissä: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/ravitsemus–ja-terveysvaitteet/terveysvaitteet/toiminnalliset-terveysvaitteet/maitohappobakteerit/

maitohappobakteeri

News

RSS

Prodentis on osa Lauran suunhoidon rutiinia
maitohappobakteeri suunhoito

Prodentis on osa Lauran suunhoidon rutiinia

  Tutustu Homevialauran inspiroivaan tarinaan suunterveyden matkasta ja elämäntapamuutoksesta nelikymppisenä. Blogitekstissä hän avaa rehellisesti hammashäpeäänsä ja henkilökohtaisia haasteitaan suunterveyden ylläpidossa. Laura kertoo rohkeasti päätöksestään aloittaa...

Lue lisää
Vahva BioGaia Gastrus sisältää suolistolle luontaisia bakteereita
gastrus maitohappobakteeri vahva

Vahva BioGaia Gastrus sisältää suolistolle luontaisia bakteereita

Helli suoliston hyviä bakteereita      Suolistobakteeriston tasapaino vaikuttaa yleiseen hyvinvointiimme sekä elämänlaatuumme, sijaitseehan suurin osa puolustusjärjestelmästämme suoliston alueella. Tasapaino voi järkkyä muun muassa stressin,...

Lue lisää